Konkurs Dnia

Koszyk Dnia

W dzisiejszym konkursie na "Koszyk Dnia" zwyciężył egzemplarz ze zdjęcia. Koszyk ów jest tak słaby, że nie ma sił wrócić na swoje miejsce przed sklepem (w głębi). Warto dodać, że w owym sklepie zaopatruje się tzw. elita wrocławska. To jest najdroższy "spożywczak" we Wrocławiu.

Reklamy
Konkurs Dnia

Kaczka Dnia

W dzisiejszym konkursie na Kaczkę Dnia zwyciężyła jednogłośnie kaczka przedstawiona na zdjęciu obok. Kaczka została dobrze przygotowana do spotkania. Ponadto podano ją w nader interesującym towarzystwie. Reasumując: rzeczona kaczka pozostanie na długo w mojej życzliwej pamięci.