Mt 5

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Ξ Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Ξ Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Ξ Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Ξ Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Ξ Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Ξ Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Ξ Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Ξ Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was.

Reklamy